செல்போன் Snatching

நான் எங்கோ எப்பொழுதோ படித்த விசயங்களையும் செவி வழி செய்திகளையும் இங்கே "யாரோ சொன்னாக" என்ற ஒரு பிரிவில் கீழ் பதிய உள்ளேன்


கடந்த ஒரு மாதத்திற்குள் ஹைதராபாத்-இல் எனது இரண்டு நண்பர்கள் தங்களது கைபேசியை இழந்து உள்ளனர்.சாலையில் நடந்து கைபேசி பேசி கொண்டு செல்லும் போது சிலர் பைக்கில் வந்து கைபேசியை அபகரித்து சென்று விட்டனர். இது போன்ற கைபேசி அபகரிப்பு எல்லா பெரு நகரங்களிலும் அதிகமாகி கொண்டு வருகிறது.

இதை தவிர்க்க ear phone use செய்யலாம்.எடுத்தாலும் தடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
அல்லது இந்த புகை படத்தில் உள்ளது போல் தான் செல்ல வேண்டுமோ என்று தோணுது ..

No comments:

Post a Comment

Popular Posts