அகரம் வளர்ச்சியும் அதிரடி ரைடும்


சூர்யாவுடன் ஒரு கோடி ஒரு ஆரம்பம் என்ற நிகழ்ச்சி என்னை மிகவும் பாதித்தது.

அந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து சூர்யா மற்றும் முருகதாஸ் வீட்டில் அதிரடி ரைடு நடந்தது
கூறித்து பலரும் என்னிடம் வருத்த பட்டனர்.இது எல்லாம் ஆளும் கட்சியின் அட்டகாசம் என்று.
தூண்டுதலின் பேரில் ரைடு நடந்ததா என்ற கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கும் முக்கியத்துவதால்
ரைடு நடந்ததே தவறு என்று நினைக்காதீர்கள்..
என்னை பொறுத்த வரை ரைடு நடந்ததில் எந்த தவறும் இல்லை.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts