பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு


பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு தேவை என்று 41 % பேரும் தேவை இல்லை என்று 59 % பேரும் கருத்து கூறி உள்ளீர்கள்.


(குறிப்பு : நமது பதிவகத்தை பார்பவர்கள்(கருத்து சொன்னவர்கள்) 95 % ஆண்கள் தான்).

No comments:

Post a Comment

Popular Posts