சின்ன சின்ன வருத்தங்கள்


கடிகாரத்திலோ கைபேசியிலோ
படும் முதல் கீறல்...

புதிய சட்டையின் காலர் விறைப்பு தன்மை
குறைந்ததை உணரும் நேரம்..

நண்பர் கணினியில் Enter பட்டனை
வேகமாக அழுத்தி தட்டும் நேரம்...

முன்று வினாடி அதிகம் பேசியதருக்கு
ஒரு நிமிட கணக்கில் கட் ஆகும் கைபேசி காசு ...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts