சத்தம் போட்டு சொல்லாதே-3


ஒரு கட்சி அதிர்ஷ்டம் தான் நாட்ட காப்பாத்துது என்று சொல்லுது.
ஒரு கட்சி ஆண்டவன் ராமன் தான் நாட்ட காப்பாத்துது என்று சொல்லுது.
அதிர்ஷ்டமும் ஆண்டவனுமும் தான் நாட்ட காப்பத்தனும் என்றால் அரசு எதுக்கு ?? இதனால் தான் அமெரிக்கா,
பிரிட்டன்,ஆஸ்திரேலியா ,கனடா போன்ற நாடுகள் இந்தியாவிருக்கு சுற்றுலா செல்ல வேண்டாம் என்று கூறி உள்ளது.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts