பெண் Vs Physicsமுன் குறிப்பு:
தொலைக்காட்சி முழுவதும் ரியாலிட்டி ஷோ-வில் பெண்களின் கெமிஸ்ட்ரியை பார்த்துக்கொண்டு இருக்க நான் பெண்களிடம் physics -ஐ பார்க்க முறபட்டத்தின் விளைவு இதோ
------------------------------------------
நியுட்டனின் புவி ஈர்ப்பு விசையை
கொக்கி போட்டு இழுக்கும் விழி ஈர்ப்பு விசையால்
கண்டு கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டேன்...

கலிலியோ-வின் அலைவு நேரத்தை
பிண்ணிய கூந்தலின் இட வல அசைவுகளால்
கண்டு கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டேன்...

ஐன்ஸ்டீன்-ன் அணுக்கொள்கையை
வெடித்து சிதறும் மனக்கொள்கையால்
கண்டு கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டேன்...ஆர்க்கிமிடிஸ் கோட்ப்பாட்டை
ஆண்களால் வெளியேற்றப்பட்ட அழுகையும்
பெண்களால் வெளியேற்றப்பட்ட சிரிப்பும் சமம் என்பதால்
கண்டு கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டேன்....

நான் அறிஞன் அல்ல அறிஞன் ஆக்கப்பட்டவன் !?
நான் கவிஞனும் அல்ல கவிஞன் ஆக்கப்பட்டவன் !?

1 comment:

  1. Whatever constant factor u may add to the equation
    WOMEN never becomes proportinal to MEN

    MEN = CORRECTION FACTOR x WOMEN ^N!

    ReplyDelete

Popular Posts