தங்கத்தை காதலிக்கும் ஆண்களா இங்கு இல்லை


சமீபத்தில் டிவி -ல் பார்த்த ஒரு நகைக்கடை விளம்பரம், விவேக் நடிப்பது, வீட்டை காலி செய்து கொண்டு நகை வாங்க போவார், காரணம் 4 வீடுகள் முதல் பரிசாம். அது உண்மையா இல்லையா , அது முறையாக கிடைக்குமா? என்பதை விட வீடு வாங்கினால் ஒரு கிராம் தங்கம் என்பது போய், தங்கம் வாங்கினால் வீடு என்று சொல்லும் அளவுக்கு தங்கம் விலை உயர காரணம் " தங்கத்தை காதலிக்கும் பெண்களா இங்கு இல்லை" என்பது போயி பணத்தை முதலீடு செய்ய "தங்கத்தை காதலிக்கும் ஆண்களா இங்கு இல்லை" என்று மாறி உள்ளது தான்.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts