என்று தனியும் இந்த ஆங்கில மோகம்..

சமீபத்தில் பார்த்தவுடன் பாதித்தது...
இந்த பள்ளியிலும் தான் பேசாத இங்கிலிஷை தன் பிள்ளையாவது பேச வேண்டும் என்று ஆசை பட்டு சேர்க்கும் சில பெற்றோர் இருக்க தான் செய்வார்கள்..
SCHOOL VAN--->SHCOOL VAN

1 comment:

  1. Whenever i read your blog i feel like speaking with you...Yes, your articles speaks the same way you do....nothing artificially flavoured....keep it up!

    ReplyDelete

Popular Posts