இயல்பு

பலமுறை 100 மார்க் போட்ட
கணக்கு வாத்தியாரை விட
ஒரு முறை கூட 100 போடாத
தமிழ் அய்யாவை பிடித்து
விடுவது இயல்பு.இறுக்க உடை அணிந்த பெண்ணை
குறைந்தது இன்னும் ஒரு
முறையேனும் பார்த்து விடுவது
ஆணின் இயல்பு.


சம்பளம் எவ்வளவு என கேட்கையில்
கேட்வபரை பொறுத்து கொஞ்சம்
கூட்டியோ குறைத்தோ
சொல்வது இயல்பு.அங்கு செல்வதற்கு அரை மணி
நேரம் ஆகும் என அறிந்தும்
தொலைபேசியில் பத்து நிமிஷத்தில்
அங்கு இருப்பேன் என சொல்லவது இயல்பு

No comments:

Post a Comment

Popular Posts